LIONS FORSKNINGSFOND

MOT FOLKSJUKDOMAR

 
 

Lions Forskningsfond, som är knuten till Universitetet i Linköping/Hälsouniversitetet, drivs i samverkan mellan ett stort antal Lions-klubbar i mellersta och södra Sverige.Närmare 4.500 Lionsmedlemmar står därmed bakom aktiviteten. Fondstyrelsen består av representanter för såväl universitetet som Lions. Forskningsfonden är universitetets största enskilda givare av forskningsanslag.

Svensk forskning om våra folksjukdomar ligger långt framme. Med det behövs ytterligare insatser för att våra yngre lovande forskare skall kunna arbeta vidare med projekt inom astma och allergisjukdomar, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatism. Dessutom inom området för belastningsskador, åldrandets sjukdomar samt sjukdomar relaterade till användning av beroende-framkallande medel.

För att stärka forskningen behövs även Din hjälp! Ett bidrag till Lions Forskningsfond är ett enkelt sätt att hjälpa människor med svåra sjukdomar.

LIONS CLUB HALMSTAD

har sedan många år också bidragit till fondens medel. Dels genom egna riktade aktiviteter men också genom det riktade bidrag som samtliga klubbar i de tre distrikten i södra och mellersta Sverige varje år ger till stöd åt LIONS Forskningsfond.

Genom bl.a. försäljning av vykort/julkort med det motiv över Halmstad som finns på startsidan. Intäkterna går oavkortat till Forskningsfonden.

Motivet och upplägget på vykortet/julkortet är gjort – och gratis ställts till klubbens förfogande – av vår medlem Lars-Göran Sköld.

VILL DU GE ETT BIDRAG TILL FORSKNINGSFONDEN?

Kontakta vår President eller Sekreterare för närmare information

eller använd fondens

PlusGiro 10 45 86 – 3 eller Bankgiro 625 – 4130

HJÄLP LIONS ATT HJÄLPA

ALLT KOMMER FRAM