Lions Club - Historik

Lions bildades i Chicago när försäkringsmannen Melvin Jones inbjöd olika affärsmän att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och människor i nöd. Han ville att dessa män som vunnit framgång på grund av sin energi, sin intelligens och sin ambition använder sina talanger till att förbättra samhällen där de bor

Den 7 juni 1917 föddes Lions International. I Stadgarna föreskrevs att klubbarna inte fick ha karaktären av sällskapsklubbar och att medlemmarna inte fick främja sina egna affärsintressen

Redan 1920 fanns 113 klubbar i USA, Kina inträdde i rörelsen 1926 och på 30/40-talet tillkom Mellan- och Sydamerika och 1947 bildades de första lionsklubbarna i Australien. Tidpunkten för att söka vinna Europa för Lionismens idé närmade sig alltmera.

1948 kom den första klubben i Europa. Lions Club Stockholm bildades den 24 mars med 20 medlemmar. Berth Isacson, en till Halmstad inflyttad norrlänning tog initiativ till att bilda en Lions Club i Halmstad. Med hjälp av telefonkatalogen bjöds ett 25-tal kända Halmstadsbor in till ett informationsmöte på Grand Hotel, Engelska matsalen, den 19 oktober 1948. Vid mötet medverkade 2 personer från Lions Clubs International i Chicago. Man beslutade att bilda en lionsklubb i Halmstad och vid organisationsmötet den 23 november 1948, i samma lokal på Grand Hotel, bildades LIONS CLUB HALMSTAD. Klubben  blev landets andra klubb.

Lions Clubs International hade efter de båda världskrigen en stark tillväxt. Den 30 juni 2008 fanns organisationen i 200 länder och geografiska områden. Antal medlemmar 1,4 miljoner  i 48 000 klubbar varav 200 tusen kvinnor (sedan 1987 står Lions även öppen för kvinnor). I Sverige var antalet medlemmar i LIONS 13 500 i 513 klubbar.

LIONS CLUB HALMSTAD har för närvarande 14 medlemmar och är en av 6 lionsklubbar i Halmstads kommun. Mycket har hänt i vår klubbs verksamhet under de 60 år vi har haft nöjet att verka i humanitetens tjänst. En krönika över klubbens tillkomst och verksamhet under 60 år har tagits fram till vårt jubileum av Lars Wollentz och Lars-G Sköld.

Är Du intresserad av att bli medlem i LIONS. Kontakta vår president eller sekreterare. Se startsidan..

LIONS VALSPRÅK:
WE SERVE / VI HJÄLPER

SVERIGES LIONS MOTTO:
LIONS FÖR SAMHÄLLSANSVAR OCH LIVSKVALITET