Vad är Lions?

Lions uppgift:
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan

Det här är Lions
Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. 

Ordet LIONS betyder: Liberty – Intelligence – Our – Nations – Safety som i fri översättning till Svenska blir: Frihet - Klokhet - Vårt – Lands - Trygghet.

Sveriges lions motto är ”för samhällsansvar och livskvalitet”. Lions valspråk är We serve - Vi hjälper.

Lions finns i över 200 länder, med 1,4 milj. medlemmar i 48.000 klubbar. 
I Sverige är 13.500 medlemmar organiserade i 513 klubbar.

Det finns inga gränser för Lions,
Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.
En styrka hos Lions är lionsmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionsmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionsklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt,
men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och FRII, frivilligorganisationernas insamlingsråd och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har postgironummer 90 1948-0.

(Texten är hämtad från www.lions.se)