Medlemsförteckning
Namn Medlemsår Namn Medlemsår
Eriksson, Göran (Birgitta) 2001 Johansson, Roger (Eva-Lill) 1997
Fornell, Christer (Lise-Lott) 1974 Kristiansen, Erik (Ingrid) 1977
Haglund, Sam (Vera) 1972 Persson, Hasse (Ingrid) 1999
Hulander, Kenneth 1982 Sjöberg Anette 2006
Hultén, Bengt (Margareta) 1972 Sköld, Lars-Göran (Anna Maria) 1983
Hultén, Margareta (Bengt) 1985 Wannäs Bengt 1982
Wilhelmsson Maj-Lis 2002