Lions Club
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION (LCIF) ERKÄNSLA FÖR HUMANITÄRA INSATSER

MELVIN JONES FELLOWSHIP

Tilldelas enbart enskilda personer och är LIONS högsta hedersbetygelse

 

 

Utmärkelsen kostar 1.000 US Dollar och summan destineras till LCIF som är LIONS internationella hjälpfond. Stiftelsen tar hand om donationer från såväl LIONS som utomstående personer och företag. Genom noggrant planerade insatser använder stiftelsen de donerade medlen till att hjälpa behövande runt om i världen. Sedan starten har över 100 miljoner USD betalats ut. Svenska LIONS-rörelsen har fått stöd till sina internationella aktiviteter med den respektingivande summan av ca 3,5 milj. kronor.

 

LIONS CLUB HALMSTAD

har tilldelat 26 st M.J.F. till följande:

(per  2013 – 12 - 31)

 

Ingvar Arnmarker            1992             Tore Aldestam            1993

Rolf Fornell                      1993             Lars Wollentz             1996

Bertil Nordqvist               1998             Lars-Göran Sköld       1999

Åke Persson                   1999              Lennart Blixt                2001

Bo Liljedahl                     2001             Agne Agneslätt             2002 

Justus Wågnert                2002             Erik Kristiansen            2003

Anders Gemfors              2005             Hans Bäckström           2006

Allan Larsen                    2007             Bengt Wannäs              2008

Hasse Persson                 2008            Bengt Perby                  2009

Margareta Hultén             2010            Kent Hofstedt               2010

Göran Lundahl                 2010            Roger Johansson           2011

Maj-Lis Wilhelmsson       2011            Gun Agneslätt                2012

Marlene Bernhorn            2012            Hans Emanuelsson         2013

Bengt Hultén har              1991 tilldelats utmärkelsen av LC Harplinge